EN | HE

ההיסטוריה והניסיון שלנו

מהיר נוסדה ע”י אברהם אדלר ז”ל בשנת 1954 כבית מלאכה שעסק בכרסום וחריטה ושנים לאחר מכן גם בייצור מדידים מדוייקים. במשך השנים התפתחה מהיר והפכה לחברה תעשייה משפיעה, מוערכת וידועה ביכולתה למתן פתרונות חדשניים בייצור חלקים מדוייקים, גדולי ממדים, מסובכים ומאתגרים בעיבוד שבבי והרכבות מכניות.
בשנת 1986 הצטרף בנו של מר אדלר ז”ל, ירון, לחברה והוסיף נדבך מרכזי וחשוב לארגון בתפיסתו העסקית והמסחרית הרחבה. כיום משמש ירון כמנכ”ל החברה.
בהמשך למסורת המשפחתית, הצטרף לאחרונה לחברה בנו של ירון, יניב, משפטן בהשכלתו כמנהל תפעול.
בנובמבר 2009 נפטר אברהם אדלר  והותיר אחריו מורשת של חברה משפחתית מצליחה ומתפתחת בידיהם של בנו ונכדיו