EN | HE

מערכת ניהול ולוגיסטיקה (ERP)

על מנת להתייעל ולתת ערך מוסף נוסף ללקוחותינו אנו נמצאים בעיצומו של תהליך רכש ואפיון של מערכת ניהול (ERP) לניהול המפעל בכלל והייצור בפרט. בנוסף לתועלות הרבות של המערכת היא תאפשר לנו לשפר את השליטה ולקבל תמונת מצב בזמן אמת לגבי חלקים בתהליך, לבקר תהליכים ולמדוד יעילות.