EN | HE

בנית קונסטרוקציות וריתוכים

ביכולתנו לבצע פרויקטים משולבים הכוללים עיבוד שבבי, בניית קונסטרוקציות, ריתוך וגימורים שונים,
(טיפולים טרמיים ציפויים וכו’)