EN | HE

מוצרים ושווקים

עם נסיון המתפרס על פני חמישה עשורים, תוך מתן פתרונות יעודיים התפורים לצורכי הלקוח, יצרנו סטנדרטים של איכות ודיוק מיוחדים בעיבוד שבבי לחלקים מדוייקים ומורכבים מבחינה טכנולוגית. המומחיות שלנו הנה במתן פתרונות לייצור חלקי מתכת ופלסטיק גדולי ממדים.
אנו מיומנים בייצור אבי טיפוס, כמו גם ייצור סדרתי עבור מגוון תעשיות:

תעשיית הדפוס
היי טק
מכשור רפואי
תעופה וחלל
מוליכים למחצה
שטחו הכולל  של המפעל מתפרס על פני  5800 מ”ר, מתוכם,2850 מטר  משמשים לאולם הייצור ו 400 מ”ר למשרדים. בשנה הקרובה מתוכננת הרחבת אולם הייצור ב-1000 מ”ר נוספים על מנת לאפשר התרחבות וגידול בדרישות הייצור

We will help you find the best for you divays. You can choose a mobile phone, or tablet PHABLET based on your preferences and budget.
Printing
Arospace
Hightec
Medical
Smiconductor
Ediblescontent_item